GRAFIČKI DIZAJN I TISAK

Svojim klijentima pružamo usluge grafičke pripreme i dizajna svih vrsta promotivnih materijala. Prije svega to su logotip, vizitka i sve vrste letaka i brošura. Po potrebi osmišljavamo cjelokupan vizualni identitet.

Svi znamo da je prvi dojam najvažniji, a upravo je vaš identitet taj po kojem će Vas suditi.On je prva linija napada u vašem odredu prodaje, stoga se pažljivo osigurajte da zaista pokazuje ono što želite. Zbog mnoštva medija koji su danas dostupni, vaš identitet se treba lakoćom prenijeti na uredski materijal, biljege, video, odjeću i ostali marketinški materijal. Zato vaš logotip mora biti upečatljiv, lijep, jednostavan i prepoznatljiv. Budite pažljivi kada predstavljate sebe ili svoj proizvod, jer drugi Vas vide upravo onako kako im se prikažete.

Really Simple Solutions nudi usluge grafičkog dizajna Dizajna kako bi vaš posao napredovao u digitalnom dobu. Čak iako je vaš biznis mali, izgledati ćete veliki, profesionalni. Novi dizajn će vam doneti samopouzdanje i odanost korisnika vaših usluga. Sigurno ćete biti uspešniji ako usluge dizajna prepustite profesiolnom timu. A na taj ćete se korak lakše odlučiti nakon što vidite kako mi to radimo.