SOFTWARE ZA WELLNES I TERETANU

U dinamičnom vremenu u kome živimo sve veći broj ljudi uviđa potrebu da učini nešto za svoje zdravlje i kao logičan izbor bira wellness i slične health centre. Wellness centar treba da bude oaza mira i zadovoljstva za klijenta i da se u njemu izbjegne svaki stres. Što znači da jedan ovakav centar svoje usluge mora da pruža na efikasan i vrlo organiziran način. U tome je suština i namjena korištenja ovoga softverskog proizvoda.

Software za wellness i teretanu obuhvaća kompletan ciklus poslovanja, od nabave, prodaje, detaljne evidencije utroška materijala do knjigovodstvenog dijela. Izrada članskih kartica i automatska evidencija posjeta (očitavanjem članskih kartica). Sadrži: statistike po klijentima, djelatnicima, robi, naručivanje klijenata kroz kalendar, kasa sa evidencijom različitih načina plaćanja, automatsko vođenje skladišta zalihe robe, obračuni, statistike, poslovna izvješća, vođenje knjiga i još mnogo toga.