O nama

RSS (Really Simple Solutions) je marketinška kompanija koja je putem Facebook marketinga, SEO optimizacije i Google Analytics-a pomogla mnogim klijentima da drastično poboljšaju svoj posao. Stručan tim dizajnira specifične strategije za svaki biznis ponaosob, te koristeći alate koje omogućavaju Facebook i Google cilja onu publiku koja je zainteresovana za proizvode koje firma nudi. Na taj način se vrlo učinkovito širi vijest o kompaniji i proizvodu, a direktni rezultat je povećanje prometa.